Barcelona Tech City
27/02/2020 10:00h - Auditori del Campus de la Ciutadella de la UPF

Jornada de presentació de la Guia per a la contractació electrònica dels ens locals

L’objectiu de la jornada és presentar la Guia impulsada pel consorci Localret que pretén delimitar i concretar tots aquells aspectes relacionats amb la tramitació electrònica dels procediments de contractació, per fer-la efectiva i consistent, concretant també un model de contractació electrònica dels ens locals. La guia inclou propostes concretes de clàusules per incloure en els plecs i/o recomanacions d’actuació dirigides als òrgans de contractació. Ha estat elaborada amb la col·laboració de més d’una vintena de tècniques i tècnics de diferents administracions catalanes.

Share