Barcelona Tech City
26/02/2020 16:00h - Auditori 1899 (Camp Nou)

Sessió ‘Women in SportsTech: Levelling the playing field’

El món de l’esport, sobretot el futbol, i la tecnologia han estat espais destinats a la promoció i l’ascens masculí, en què l’accés professional de la dona ha estat, durant anys, una anècdota. Però cada cop més la promoció de les dones a espais directius i estratègics en empreses i organitzacions del món de l’esport i la tecnologia és una realitat que cal posar-la en relleu.

La taula rodona vol ser un debat que, més enllà de la reflexió, ajudi a traçar les línies per anivellar el terreny de joc en l’àmbit de la tecnologia i l’esport entre homes i dones.

En el marc de la sessió es presentarà la 1a beca Edelmira Calvetó, adreçada a les noies estudiants de carreres STEM de la Universitat Politècnica de Catalunya

Share