Barcelona Tech City
25/02/2020 15:30h - Tech Stage

Barcelona Activa: Good Practices in LGTBI Diversity and Inclusion

Miren Garay (Sodexo/ REDI), Peter Nuding (King.com), Maria Giralt (gayles.tv/ACEGAL), Miquel Reverté (Thoughtworks). Moderator: Jaume Baró (Barcelona Activa)

Compartir bones pràctiques de la gestió de la diversitat i inclusió LGTBI dins de les empreses. Es referenciarà la guia de la gestió de la diversitat LGTBI a l’empresa publicada per l’Ajuntament de Barcelona – Barcelona Activa.

Share