13/12/2023 09:30h - Pati Llotja de Mar

Suite of Art – Day 2

Eslicer
MariaDie

“La realitat de la visionària” by Departament de Cultura de Generalitat de Catalunya
 
Es tracta d’una obra amb tres blocs, el primer és el central, a continuació ho descrivim:
Una dona visionària en un moment d’inspiració, pensant i creant un esbós en paper en el qual surt una bombeta (senyal d’idea i il·luminació) i un robot. Quan les persones acostin el telèfon a aquesta escena s’activarà el 3D en RA del robot  de dins la bombeta cobrant vida amb el qual es podrà interactuar.
La segona escena:
Un emprenedor amb cara de satisfacció mirant una pantalla amb un full de ruta, quan s’acosti el telèfon aquesta pantalla cobrarà vida i mostrarà un element RA que sortirà d’aquesta pantalla. 
La tercera escena: 
Una dona es sorpresa mirant el telèfon mòbil, en la pantalla del telèfon surt un món de possibilitats que únicament els emprenedors i empresaris poden veure com a oportunitats. Quan s’acosti el telèfon s’activarà una RA que representarà un robot fent una tasca ajudant un humà. Les persones podran interactuar amb això.
 
Amb aquesta obra representarem com amb una bona visió de l’emprenedora, una visió simple escrita en paper es poden escalar i fer les idees i somnis realitat combinant la tecnologia amb les ganes de crear un projecte, i aquest mateix projecte escalar-lo per a fer-lo arribar a persones a tot el món, com són l’emprenedor de la segona escena i la dona de la tercera escena.
Share
La ASSOCIACIÓ TECH BARCELONA, entidad organizadora del evento “TECH SPIRIT BARCELONA” que se celebra los días 12 y 13 de Diciembre en Llotja de Mar, Barcelona, cuenta con la participación de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa. Su inscripción supondrá el tratamiento de sus datos por parte de ambas entidades i tal como se expone en la Política de Privacidad que encontrará en el formulario de inscripción.

L’ASSOCIACIÓ TECH BARCELONA, entitat organitzadora de l’esdeveniment “TECH SPIRIT BARCELONA” que té lloc els dies 12 i 13 de Desembre a la Llotja de Mar, Barcelona compta amb la participació de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa. La seva inscripció suposarà el tractament de les seves dades per part d’ambdues Entitats tal i com s’exposa a la Política de Privacitat que trobarà en el formulari d’inscripció.

ASSOCIACIÓ TECH BARCELONA is the main organizer of "TECH SPIRIT BARCELONA” that will be held on December 12th and 13th in Llotja de Mar, Barcelona, involving active participation by Agència per a la Competitivitat de l’Empresa. Your registration will involve the processing of your data by both entities, as set out in the Privacy Policy that you will find in the registration form.